Welkom op onze website

De Stichting Roermond Fonds is opgericht om te helpen met het financieren van kleine projecten uit de buurten van de Gemeente Roermond. De mensen in onze gemeente zoeken elkaar graag op, en het Roermond Fonds heeft als doel om met financiële steun deze kleine projecten in de buurten te helpen. Op deze manier wil het Roermond Fonds activiteiten ondersteunen die de mensen bij elkaar brengt.

Wilt u een kleine activiteit organiseren voor uw buurt? En zou een kleine financiële bijdrage deze activiteit nét even mooier en beter maken? Vraag dan bij ons een bijdrage van het Roermond Fonds aan voor uw activiteit.

Gedurende de afgelopen maanden hebben wij enkele IT-problemen gehad waardoor sommige aanvragen ons per e-mail of via deze website niet hebben bereikt. Deze problemen zijn inmiddels verholpen, en aanvragen kunnen daarom zoals gebruikelijk aan ons worden verstuurd en zullen worden behandeld.