Aanvraag doen

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van het Roermond Fonds dient de organisator van een activiteit een aanvraagformulier in te dienen. Het aanvraagformulier kunt u downloaden van deze website, invullen en per mail of post aan het Roermond Fonds retourneren.

Aanvraagformulier Roermond Fonds
Aanvraagformulier sjabloon_1.pdf (111.53KB)
Aanvraagformulier Roermond Fonds
Aanvraagformulier sjabloon_1.pdf (111.53KB)
Het bestuur beoordeelt na ontvangst van het aanvraagformulier of de activiteit aan de doelstelling van het Roermond Fonds voldoet en kent dan al dan niet een bedrag aan de organisator toe. Het Roermond Fonds kent maximaal 500 euro per activiteit toe.

In incidentele gevallen kan het bestuur besluiten een bijdrage toe te kennen, ook al voldoet de aanvraag niet volledig aan de voorwaarden.

Het toegekende bedrag wordt overgemaakt op het IBAN-nummer dat op het aanvraagformulier is vermeld.

Mocht uw aanvraag worden afgewezen dan ontvangt u daarvan bericht. Daarin wordt de reden vermeld waarom uw aanvraag niet is gehonoreerd.


Uw tegenprestatie

Iedereen die activiteit organiseert hoopt dat deze slaagt, deelnemers daaraan met plezier terugdenken en anderen het initiatief omarmen. Voor het leveren van een financiële bijdrage verwacht het Roermond Fonds als tegenprestatie slechts een kort verslag en een foto van de activiteit, die op onze website geplaatst wordt. Let er wel op dat de foto vrij van auteursrechten is en er alleen mensen op de foto staan die geen bezwaar hebben tegen publicatie op de website of in een Nieuwsbrief of ander communicatiemiddel van het Roermond Fonds.