Nadere informatie Stichting Roermond Fonds

Doel van de stichting

Het ondersteunen van activiteiten en initiatieven vanuit de Roermondse wijken en buurten die de leefbaarheid en de cohesie verbeteren, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De ondersteunende activiteiten en initiatieven kunnen niet langs andere wegen worden ondersteund.

Door de oprichting van een aparte stichting, losgekoppeld van de gemeente Roermond, wordt gewaarborgd dat de geworven gelden rechtstreeks worden aangewend voor de geselecteerde projecten.

Beleidsplan
Lees meer over de missie, visie en werkwijze van de stichting in het beleidsplan.

Beleidsplan Roermond Fonds
Beleidsplan 2020 Roermond Fonds[2669].pdf (127.76KB)
Beleidsplan Roermond Fonds
Beleidsplan 2020 Roermond Fonds[2669].pdf (127.76KB)
Financieel jaarverslag
Het bestuur van de stichting legt jaarlijks financiële verantwoording af middels een financieel jaarverslag.

Jaarverslag 2022 - Roermond Fonds
Jaarverslag 2022 - Roermond Fonds.pdf (268.27KB)
Jaarverslag 2022 - Roermond Fonds
Jaarverslag 2022 - Roermond Fonds.pdf (268.27KB)


Jaarverslag 2021 - Roermond Fonds
Jaarverslag 2021 - Roermond Fonds.pdf (254.08KB)
Jaarverslag 2021 - Roermond Fonds
Jaarverslag 2021 - Roermond Fonds.pdf (254.08KB)
Jaarverslag 2020 - Roermond Fonds
Definitief jaarverslag 2020 - Roermond Fonds.pdf (4.69MB)
Jaarverslag 2020 - Roermond Fonds
Definitief jaarverslag 2020 - Roermond Fonds.pdf (4.69MB)